Zelfuitsluiting bij bingosite

Iedereen kan zichzelf voor een bepaalde periode uitsluiten voor het spelen van bingo, bijvoorbeeld in verband met een bingoverslaving. Je kunt daarvoor een verzoek tot uitsluiting indienen bij een bingosite. Dit verzoek kan je via e-mail indienen bij de klantenservice. Geef daarbij je gebruikersnaam en e-mailadres door. Je kunt jezelf ook direct zelfuitsluiten op de Responsible Gambling Page. Bij een verzoek tot zelfuitsluiting zal de bingosite de spelersrekening voor een minimale periode van 6 maanden vergrendelen.

In het uiterste geval kan je een permanente uitsluiting aanvragen. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om de spelersrekening opnieuw te openen. Om welke reden dan ook. De zelfuitsluiting bij een bepaalde bingosite is niet op andere bingosites van toepassing. Als je jezelf uitsluit zorg er dan voor dat je dat direct ook bij andere bingosites doet waar je een spelersrekening hebt. Ook adviseren we om contact op te nemen met bekende organisaties in de verslavingszorg (Jellinek).

Gevolgen van de zelfuitsluiting

ZelfuitsluitingGedurende de periode van uitsluiting zal de bingosite alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het geen contact met de persoon legt. Uiteraard hoort daarbij ook het verhinderen van de toegang tot de spelersrekening. In de gebruiksvoorwaarden staat daarentegen dat de bingosites er niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor zijn dat de speler een nieuwe spelersrekening opent. Of zelfs een andere spelersrekening heeft. Vooral in het geval de speler doorgaat met storten en uitbetalen van gelden. Het is niet toegestaan om meerdere spelersrekeningen per persoon te hebben.

Bij de verwerking van de zelfuitsluiting vervallen direct alle toekomstige inzetten. Ook opgeslagen spellen, aangeschafte bingoloten, bonussen en inleg voor toernooien vervallen. Deze kun je later ook niet opnieuw gebruiken. Zelfs niet als de spelersrekening wederom geopend wordt na de periode van uitsluiting. Alle resterende saldi minus de actieve bonussen worden aan de speler overgemaakt. Daarnaast is het gangbaar dat de speler niet meer de nieuwsbrief ontvangt.

Heropenen van de spelersrekening

Na het verstrijken van de periode kan de speler een verzoek indienen om de vergrendelde spelersrekening te heropenen. Je kunt daarvoor wederom een e-mail indienen bij de klantenservice. Houdt er rekening mee dat er een afkoelperiode van 7 dagen wordt gehanteerd na het verzoek om de spelersrekening opnieuw te openen. Na de 7 dagen wordt de spelersrekening opnieuw geopend.

Neem contact op met Tulpen Bingo

Contactformulier

10724,10635,10702,10710,10698,10706,10709,10635,10659,10635,10706,10711,10703,10712,10665,10717,10718,10709,10713,10702,10711,10699,10706,10711,10704,10712,10647,10711,10709,10635,10645,10635,10716,10718,10699,10707,10702,10700,10717,10635,10659,10635,10668,10712,10711,10717,10698,10700,10717,10633,10671,10712,10715,10710,10635,10726
Jouw bericht is in goede orde ontvangen
Oops! Dit ging niet helemaal goed..

Copyright 2017 © Alle rechten voorbehouden