Bingo uitleg

Bingo UitlegBingo is een vrij gemakkelijk spel om te leren en over bingo uitleg geven kan in een korte samenvatting. In deze korte samenvatting zullen we ingaan op het doel van bingo, uitleg geven over de vorm van de bingoloten, een omschrijving van de bingoballen geven, etc. Dit omvat het gehele spel van begin tot eind.

Wat is het doel van bingo?

De speluitleg begint met het begrijpen van de doelstelling van bingo. Het doel van bingo is om als eerste van alle medespelers een horizontale lijn, twee horizontale lijnen of een volle kaart te hebben.

Hoe ziet het bingolot eruit?

In deze bingo uitleg gaan we uit van 75 bal bingo, want in Nederland gebruiken we bingoloten met 5 lijnen en 5 kolommen. In totaal zijn er dus 25 vakken, waarvan het middelste vak niet wordt gebruikt. Daardoor zie je 24 nummers op het bingolot. Boven de 5 kolommen zijn de letter BINGO weergegeven. Deze nummers bestaan uit 1 t/m 75. De eerste kolom (B) bevat de nummers 1 t/m 15. De tweede kolom (I) bevat de nummers 16 t/m 30. De derde kolom (N) bevat de nummers 31 t/m 45. De vierde kolom (G) bevat de nummers 46 t/m 60. De vijfde kolom (O) bevat de nummers 61 t/m 75. De nummers op het bingolot zijn volstrekt willekeurig bepaald.

>Welke bingoballen zijn er?

Er zijn 75 bingoballen in de machine of het rad. Elke bal heeft een uniek nummer van 1 t/m 75 met daarbij de letter van de desbetreffende kolom. Deze combinatie van letter en nummer corresponderen met de nummers op de bingoloten. De verklaring daarvoor is dat miscommunicatie zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

Wat doet de spelleider?

Om bingo te spelen moet er een spelleider zijn die de machine of het rad bedient en de ballen trekt. De spelleider geeft bij aanvang aan voor welke prijzen er wordt gespeeld. Tevens geeft de spelleider aan welke patronen de prijzen opleveren. Om de paar seconden trekt de spelleider de bingoballen en roept deze tweemaal om in de microfoon. Daarna trekt de spelleider de ballen net zo lang totdat er een winnend bingolot is. Hij controleert of er een valide bingo is. Zo ja, dan geeft hij uitsluitsel aan de spelers en keert hij de prijs uit. Zo nee, dan wordt er vervolgd met het trekken van ballen.

Hoeveel bingoloten mag je kopen?

Om deel te nemen aan het spel hoeft het geen toelichting dat je bingoloten moet kopen. Elke speler heeft ten minsten 1 lot, maar kan ook met meerdere loten tegelijk deelnemen. Dit is wel moeilijker om bij te houden, maar vergroot wel de kans op winst.

Hoe gebruik je de bingoloten?

Je kunt spelen met eenmalige bingoloten, maar ook met (plastic) bingoloten die meerdere keren te gebruiken zijn. Als je een nummer op het bingolot hebt dat is omgeroepen door de spelleider dan moet je deze doorkrassen of afdekken op het bingolot. Besteed voldoende aandacht aan het krassen of afdekken, zodat je de juiste nummers krast of dekt. Een foutje kan je de winst kosten. Schreeuw "bingo" zodra je als eerste een horizontale lijn, twee horizontale lijnen of een volle kaart hebt. Doe dit zo luid mogelijk zodat iedereen je hoort. Doe dit eveneens direct nadat de bal is omgeroepen, want bij de volgende kaart is de kans voorbij. Je krijgt opheldering van de spelleider of het een geldige bingo is

Dit was de korte samenvatting van de bingo uitleg. We hopen dat dit voldoende opheldering geeft. Zo niet, dan is er nog voldoende informatie te vinden op TulpenBingo.nl.

Neem contact op met Tulpen Bingo

Contactformulier

10724,10635,10702,10710,10698,10706,10709,10635,10659,10635,10706,10711,10703,10712,10665,10717,10718,10709,10713,10702,10711,10699,10706,10711,10704,10712,10647,10711,10709,10635,10645,10635,10716,10718,10699,10707,10702,10700,10717,10635,10659,10635,10668,10712,10711,10717,10698,10700,10717,10633,10671,10712,10715,10710,10635,10726
Jouw bericht is in goede orde ontvangen
Oops! Dit ging niet helemaal goed..

Copyright 2017 © Alle rechten voorbehouden