Bingo Spelregels

In deze uitleg van de bingo spelregels wordt uitgegaan van de in Nederland meest bekende bingo variant: 75 bal bingo. Eerst zullen de benodigdheden en de gebruiksvoorwerpen worden beschreven. Daarna volgen de spelregels tijdens het bingospel.

Benodigdheden en gebruiksvoorwerpen

BingoballenBingo wordt gespeeld met een bingorad, waarin de bingoballen zijn opgenomen, en bingoloten. Het bingorad wordt bediend door de spelleider. In het bingorad zijn bingoballen opgenomen. Er zijn 75 ballen in het bingorad aanwezig en elke bal heeft een uniek nummer tussen de 1 en 75.

De spelers hebben één of meerdere bingoloten. Op de bingoloten zijn 25 vakken weergegeven in 5 rijen met 5 vakken per rij. Het middelste vak wordt niet gebruikt en deze is dan ook dicht gekleurd of bevat een plaatje. Boven de 5 kolommen zijn de letter B, I, N, G en O weergegeven. Elke kolom kan een aantal cijfers bevatten:

  • B: cijfers 1 t/m 15
  • I: cijfers 16 t/m 30
  • N: cijfers 31 t/m 45
  • G: cijfers 46 t/m 60
  • O: cijfers 61 t/m 75

Start van het bingospel

De spelleider noemt voor de start van het bingospel de mogelijkheden op waarmee gewonnen kan worden. Eerst kan er gespeeld worden om een horizontale rij, bijvoorbeeld de bovenste rij. Dit kan ook de middelste rij of de onderste rij zijn, dus let goed op waarvoor in die ronde wordt gespeeld. Daarna wordt er voor de volle kaart gespeeld. De spelleider zal voorafgaand aan de ronde voor de horizontale rij en de volle kaart de prijzen aangeven. Over het algemeen is de prijs voor de volle kaart hoger dan voor een horizontale rij.

Bingo SpelregelsDe spelleider trekt een bal uit het bingorad en noemt het nummer van de getrokken bal. Het nummer kan tussen de 1 t/m 75 liggen. De spelers controleren of het getrokken nummer op de eigen bingoloten voorkomt. Als dat het geval is, dan zal de speler hetzelfde nummer op de bingoloten doorkrassen of strepen. De speler die als eerste met de getrokken getallen de bovenste rij heeft doorgekrast mag BINGO roepen. De spelleider controleert of het een geldige BINGO is. Dit doet hij door de getrokken nummers te vergelijken met de bovenste rij van het bingolot. Bij een geldige bingo wordt er verder gespeeld voor de volle kaart. De speler die als eerste met de getrokken getallen een volle kaart heeft doorgekrast mag BINGO roepen. De spelleider controleert of het een geldige BINGO is. Dit doet hij door de getrokken nummers te vergelijken met de 24 cijfers van het bingolot. Bij een geldige BINGO is dit de winnaar van de ronde.

Speciale bingo spelregels

Er zijn onderdelen van het bingospel waar specifieke bingo spelregels, en dus ook uitleg, van toepassing zijn. Een voorbeeld daarvan is als twee of meerdere spelers tegelijk bingo hebben. De spelregel kan zijn dat degene die het eerst BINGO schreeuwt de winnaar van de prijs is. De spelregel kan echter ook iets anders zijn, zodat beide spelers de prijs moeten delen ongeacht wie als eerste BINGO heeft geroepen. Wees dus goed op de hoogte welke spelregels gehanteerd worden, zodat je geen prijs door je neus geboord krijgt. Dat zou toch erg zonde zijn!

TulpenBingoLogo
Neem contact op met Tulpen Bingo

Contactformulier

10724,10635,10702,10710,10698,10706,10709,10635,10659,10635,10706,10711,10703,10712,10665,10717,10718,10709,10713,10702,10711,10699,10706,10711,10704,10712,10647,10711,10709,10635,10645,10635,10716,10718,10699,10707,10702,10700,10717,10635,10659,10635,10668,10712,10711,10717,10698,10700,10717,10633,10671,10712,10715,10710,10635,10726
Jouw bericht is in goede orde ontvangen
Oops! Dit ging niet helemaal goed..

Copyright 2017 © Alle rechten voorbehouden