Regels voor je account

Een persoon mag slechts 1 account hebben. Elke volgende account die door een reeds bestaande spelers wordt geregistreerd zal direct worden gesloten. Daarnaast zulle dan alle winsten / bonussen vervallen. Ook mag er per huishouden (dus adres) slechts een specifiek aantal accounts geopend zijn. Dit is bijvoorbeeld 2 accounts per huishouden. Als wordt geconstateerd dat er meer dan 2 accounts per huishouden zijn betekent dit dat de accounts direct worden gesloten. In de praktijk komt het regelmatig voor dat een persoon meerdere rekeningen per huishouden aanmaakt. Zodoende kan meerdere keren gebruik gemaakt worden van een bonus. Accounts staan op naam en het is verboden om een rekening te (ver)kopen of over te dragen naar een ander persoon. Ook is het verboden om bedragen van rekening naar rekening over te boeken.

Accounts verlopen na verloop van tijd

Om de spelersdatabase up to date te houden en misbruik tegen te gaan verlopen accounts na verloop van tijd. Als er geen transactie is uitgevoerd in de laatste 30 maanden (2,5 jaar) heeft de aanbieder de mogelijkheid om het account te sluiten. Bij accounts waar nog geen storting of uitbetaling heeft plaatsgevonden wordt een kortere periode van 12 maanden (1 jaar) gehanteerd. Eventueel uitstaand saldo wordt teruggeboekt naar het laatst bekende gegevens van de speler.

Account sluiten

Iedereen, dus zowel de aanbieder als de speler, heeft op elk moment het recht om een spelersrekening te sluiten en uitbetaling van het uitstaande saldo aan te vragen. Als je je aan de regels hebt gehouden dan wordt het uitstaande saldo gewoon uitbetaald. Bij de sluiting van een spelersrekening zal alles vervallen. Denk dan aan reeds aangeschafte bingoloten, bonussen en deelname aan meerdaagse toernooien. Je kunt je account sluiten door het daarvoor bestemde formulier in te vullen. Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice. Je hebt dan voldoende aan je e-mailadres en gebruikersnaam. Normaliter gaan er meerdere dagen overheen voordat de sluiting is geëffectueerd.

Account heropenen

Spijt gekregen van je beslissing om je account te sluiten? Je kunt een verzoek indienen bij de klantenservice om het account wederom te openen. Je hebt dan voldoende aan je e-mailadres en gebruikersnaam. Deze verzoeken zijn vrij ongebruikelijk. Er zal altijd een persoonlijke goedkeuring moeten plaatsvinden door de aanbieder.

TulpenBingoLogo
Neem contact op met Tulpen Bingo

Contactformulier

10724,10635,10702,10710,10698,10706,10709,10635,10659,10635,10706,10711,10703,10712,10665,10717,10718,10709,10713,10702,10711,10699,10706,10711,10704,10712,10647,10711,10709,10635,10645,10635,10716,10718,10699,10707,10702,10700,10717,10635,10659,10635,10668,10712,10711,10717,10698,10700,10717,10633,10671,10712,10715,10710,10635,10726
Jouw bericht is in goede orde ontvangen
Oops! Dit ging niet helemaal goed..

Copyright 2017 © Alle rechten voorbehouden